ברוכים הבאים למרחב שכבה ד'

שנת לימודים של 

חדשנות ויזמות.

כניסה למרחב כיתה ד'1 

 

 כניסה למרחב כיתה ד' 2

 

 כניסה למרחב כיתה ד' 3

 

 כניסה מרחב כיתה ד' 4